Wurst - Empresa Social

És EMPRESA per incorporar els més avançats sistemes de gestió empresarial per a la generació de
riquesa, aconseguint la màxima eficiència en l'administració i captació de recursos financers.

 

És SOCIAL perquè ha estat creada amb l'objectiu de destinar la totalitat dels seus recursos
financers i la riquesa generada a grups humans especialment vulnerables i desfavorits.

 

  • Per a la inserció laboral de dones en exclusió social, amb especial atenció a les que tenen fillsmenors al seu càrrec en llars monoparentals.

Wurst Europe és una iniciativa d'André Baken i Rafael Puertas.

 

André Baken és un empresari holandès resident a Espanya que, des de molt jove, es va implicar en
tot tipus d'accions en auxili de grups vulnerables, en paral·lel a la seva activitat de consultant en comunicació per a primeres firmes a nivell internacional - Gas Natural, DSM NV, AKZO, Clariant,
Draka Cables, Cespa, 3M, Dockers, Ferrero Rocher, Arvato, Philips, Hospital del Mar, Survey GmbH.

 

Rafael Puertas ha estat fundador i impulsor de 40 organitzacions sense ànim de lucre i empreses
socials a tot el món. Unir el Cel dels Somnis amb la Terra dels Fets és el seu lema. Donar poder a
dones en exclusió social, oferint-los un Good Truck és el somni que ara vol veure convertit en
realitat.

MISSIÓ - Creació d'ocupació per a dones en exclusió social, desenvolupant el seu talent i
capacitats, i millorant la seva autoestima.

VISIÓ - La solució als grans reptes socials del nostre temps passen per la generació de sinergies entre el sector públic, l'empresa privada i el Tercer Sector.

 

L'economia en general, i les empreses en particular, han d'estar completament orientades a la satisfacció de les necessitats de la comunitat humana en el seu conjunt, evitant situacions d'exclusió i injustícia social. Per aconseguir-ho, cal concebre i fer realitat models de negoci autosostenibles i socialment responsables.

The Good Truck és una iniciativa que, amb la participació dels ajuntaments, l'empresa privada i les
organitzacions d'Acció Social, pot generar múltiples llocs de treball per a dones en situació de
vulnerabilitat econòmica, en llars monoparentals i amb fills menors al seu càrrec.

 

Els Food Truck són un moviment en permanent evolució i expansió a tot el món, que pot potenciar
enormement amb la incorporació del vessant social implicada en el projecte Dones Feliços. Les
situacions de pobresa i marginació sorgides després de l'última crisi econòmica sacsegen les
nostres consciències i ens impulsen a trobar solucions, mentre que la societat és cada vegada més
conscient de les condicions de desigualtat, discriminació i injustícia cap a les dones, també
reflectida en el fenomen de la feminització de la pobresa.

 

Percebem com una oportunitat la possibilitat que ens ofereix el projecte Dones Feliços - The Good
Truck d'oferir solucions efectives als reptes socials de la pobresa i la desigualtat de gènere, sempre
comptant amb la col·laboració de tots els sectors implicats: públic, privat i Tercer secto

The Good Truck copyright 2018