Municipis

Compromesos en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social

Els Ajuntaments del nostre país són conscients de la seva responsabilitat en la protecció dels grups
més vulnerables en l'àmbit del seu municipi. I, de manera molt especial, el col·lectiu de mares en exclusió i amb fills menors d'edat al seu càrrec. Els responsables municipals saben que les ajudes socials, com la RMI, RAI o RCG són només un pal·liatiu per a la supervivència i que la veritable solució al problema passa per la inserció laboral i la generació d'ingressos.

 

The Good Truck ofereix a aquestes dones l'oportunitat que necessiten, convertint-les en
emprenedores, generant ingressos estables i millorant la seva autoestima. I no només per a elles,
sinó també per a altres dones, mitjançant programes socials finançats amb els beneficis obtinguts
pels Good Truck.

Els primers ajuntaments contactats, a Catalunya i Euskadi han manifestat un enorme interès en
donar suport els nostres Good Trucks.

Solidaris i compromesos amb la dona

Ajuntaments

Mitjançant el projecte Dones Felices:

 • Ofereixen oportunitats d'ocupació als seus ciutadanes més vulnerables

 • Redueixen els costos socials de les arques municipals

 

 • Generen ingressos en concepte d'impostos

 

 • Projecten la imatge de municipis socialment compromesos

 

El Projecte Dones Felices aporta tot el finançament necessària, la formació i la gestió integral per
al correcte funcionament dels petits Food Trucks, lliurats a les dones i coneguts com Caterinas.
 

El municipi aporta autorització per a ubicació en via pública d'un petit Good Truck.

Del projecte Dones Felices - The Good Truck

Etapes

 1. Fundació Mujeres Felices posa a prova el Food Truck en cada nou municipi, gestionant en els seus inicis a través d'una dona en exclusió social, amb àmplia experiència i formació, seleccionada entre les que la pròpia fundació està donant suport amb els seus programes.
   

 2. Després d'un període inicial de funcionament, gestionat per aquesta dona de Fundació MujeresFelices, els responsables municipals poden comprovar el correcte funcionament de la iniciativa i la fundació els dóna a conèixer la seva capacitat real de facturació per vendes.
   

 3. Només en el cas que s'hagi demostrat que l'experiència és exitosa i una dona pot obtenir entre 1000 i 1500 euros nets mensuals, Serveis Socials podria oferir aquesta possibilitat a les dones que vulguin convertir-se en emprenedores.
   

 4. ​A les dones seleccionades, Fundació Mujeres Felices els ofereix els cursos de formació necessaris per a la correcta gestió del Food Truck, finançant tot el cost d'inversió necessari i de manera totalment gratuïta per a elles.
   

 5. Els beneficis nets aconseguits per cada Good Truck, un cop descomptat el pagament a les dones, les despeses d'explotació, pagament d'impostos i costos de finançament, es dedicara íntegrament a programes de suport per a altres dones en exclusió social.

Milers d'Ajuntaments al nostre país poden ara oferir als seus ciutadanes més vulnerables
l'oportunitat de superar definitivament la seva situació de precarietat i exclusió social

 

Per a més informació, dirigir-se a ayuntamientos@thegoodtruck.es

The Good Truck copyright 2018