La Fórmula

La fórmula The Good Truck és la solució per a la situació de vulnerabilitat econòmica i exclusió
social en la qual es troben milers de dones i els seus fills al nostre país.

 

The Good Truck sorgeix de la idea d'unir el potencial de generació d'ingressos i servei públic dels Food Truck, amb el talent i capacitats de les dones en situació d'exclusió social i, molt particularment, amb les que tenen fills menors al seu càrrec i, per això, més dificultats per trobar
feina.

Les Dones en exclusió social

La feminització de la pobresa és un tret destacat en els estudis sobre pobresa i exclusió social
realitzades fins a la data.

 

Les dones en situació d'atur de llarga durada, pateixen una major exclusió i penalització social.

 

Dins d'aquest grup, la situació és encara pitjor en el cas de dones amb fills al seu càrrec, amb greu repercussió en els nens.

 

2,5 milions de nens a Espanya viuen mancances materials severes i en situació de pobresa (35%
menors de 16 anys).

 

Espanya, tercer país en pobresa infantil a la UE.

 

Les conseqüències de la pobresa i les mancances materials són enormes per als nens, amb
seqüeles físiques i emocionals per a la resta de les seves vides.

 

S'estima en unes 60.000 les dones de llars monoparentals, amb fills menors al seu càrrec, que han
estat desnonades a Espanya.

 

És urgent oferir-los noves fórmules d'emprenedoria i ocupació que permetin a aquestes dones
superar la seva situació i la dels seus fills. Els Food Trucks, poden ser la solució per a moltes d'elles.

Els Food Trucks

Encara que els seus orígens es remunten als Chuck Wagon que utilitzaven els cow boys per als
seus desplaçaments per l'Oest americà, la idea moderna de Food Trucks s'inicia a USA en la dècada dels anys 30's, condicionant tota mena de vehicles i furgonetes per a la preparació i venda de menjars. Des de llavors, el seu creixement ha estat imparable, tant en diversitat com en qualitat gastronòmica i, encara més, després de la recessió econòmica, que va provocar que molts xefs obrissin una nova etapa de Food Truck Gourmet.

Els Food Truck gaudeixen de molta popularitat i una gran implantació a tot Europa.

El moviment Food Truck és de llibertat i diversitat. Per això, mentre s'estenia i creixia
imparablement a tot el món, la dictadura franquista i la seva voluntat d'absolut control sobre com succeís en els carrers de les nostres ciutats, va impedir que succeís el mateix a Espanya.

I no va ser fins l'any 2013 en què el fenomen Food Truck s'enlaira amb força al nostre país, amb un creixement espectacular, tant en nombre d'unitats com a oferta gastronòmica de qualitat.

En 2017 es va celebrar a Bilbao la primera gran Fira del sector, promoguda per l'empresa líder del sector, Food Truck Ya! al Bilbao Exhibition Center de Barakaldo. Després de l'èxit d'aquesta primera edició, s'ha tornat a celebrar els dies 6 i 7 de Març de aquest any, amb presència de l'estand de The Good Truck i una excel·lent acollida de la nostra iniciativa en el sector.

Unes ordenances municipals, encara molt restrictives són, actualment, el principal limitant per a
l'expansió del sector.

 

D'altra banda, els alcaldes i càrrecs públics en els ajuntaments, són conscients de la necessitat
d'impulsar iniciatives d'autoocupació per a dones en exclusió social als seus municipis i, molt particularment, aquelles amb fills menors al seu càrrec en llars monoparentals.

D'aquí sorgeix la idea i la fórmula dels Good Trucks, que permet oferir una feina i vida digna a
aquestes dones, generant sinergies entre el sector públic, l'empresa privada i el Tercer Sector.

Faq's - Preguntes Freqüents

Què ha d'aportar l'Ajuntament per participar en aquesta iniciativa social?
Tan sols l'autorització per a venda en via pública.

 

Què aporta Fundació Mujeres Felices?

Ofereix els cursos i tallers de capacitació per a les dones i realitza el seguiment de la seva evolució,
amb l'objectiu de millorar la seva autoconfiança i autoestima.

 

Quin és el perfil de les dones que vendran en els Good Trucks?
Dones en situació de vulnerabilitat econòmica, amb particular atenció a les que tenen fills menors
al seu càrrec.

 

Com es seleccionen?
En col·laboració amb els Serveis Socials de cada municipi, entre les dones que corresponguin al
perfil de les beneficiàries d'aquest projecte i que tinguin capacitat i voluntat de sumar-se al
projecte.

 

Quines responsabilitats o riscos assumeixen les noves emprenedores en Good Trucks?
En aquest programa, el risc és zero per a elles. Només quan, després d'un període de prova
acordat amb l'Ajuntament, hem comprovat que un determinat punt de venda del Good Truck pot garantir ingressos iguals o superiors a 1.000 euros nets, l'hi oferim a les dones del municipi, amb la participació de Serveis Socials. La seva única responsabilitat és complir amb les normes
establertes per a la realització d'un correcte servei als clients.

 

Quin tipus de productes serviran les dones dels Good Trucks?
Productes precuinats, de molt fàcil i ràpida preparació, com salsitxes de frankfurt, goffres, creps...

 

Només les dones poden ser emprenedores en aquest projecte?
També els homes, quan compleixin les mateixes condicions d'exclusió social, fills menors al seu càrrec, llars monoparentals i altres criteris que puguem establir conjuntament amb els Serveis Socials.

Quin ús es donarà als beneficis obtinguts pel projecte i donats per a programes socials?Es dedicaran preferentment a projectes d'igualtat de gènere i accions en defensa dels drets de la
dona i el seu empoderament, gestionats per diferents ONG i / o els mateixos serveis socials de
cada municipi.

Poden participar altres ONG en el projecte?

La Fundació Mujeres Felices està totalment oberta a diferents models de participació de les ONG en aquest projecte, treballant junts en benefici de les dones en exclusió social i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat.

The Good Truck copyright 2018